Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a VIR FORTIS LLC.

Székhely: 412 N. MAIN STREET STE 100 BUFFALO, WY 82834, UNITED STATES
Bankszámlaszám: 755108187 Routing number: 267084131
Telefon: +1 305 985 8859
Email: hello@gymnasticsmethod.com
Honlap: www.gymnasticsmethod.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gymnasticsmethod.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető VIR FORTIS LLC. között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

A VIR FORTIS LLC., fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.gymnasticsmethod.hu regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

Szavatosság

Az alábbi szavatosságot érintő rendelkezések kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkoznak. A gymnasticsmethod.hu oldalon elérhető tanfolyamok, illetve online videókurzusok esetében nem érvényesek.

A gymnasticsmethod.hu webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes akciós termékek, amelyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

Elállási jog instruktorképzés, workshop és szeminárium esetén

A Gymnastics Method képzésekre (instruktorképzésekre, szemináriumokra és workshopokra) vásárolt jegyek esetében a fentiek kiegészülnek a következőkkel a képzések jellegére, összeállításának és az arra való felkészülésnek a költségeire tekintettel.

Gymnastics Method képzéseken való részvétel lemondási feltételei
• lemondás a képzés kezdete előtt legalább 60 nappal: a befizetett összeget 5.000.- Ft kezelési költség levonásával visszatérítjük
• lemondás a képzés kezdete előtt 30-59 nappal: a befizetett összeg 50%-át visszatérítjük
• lemondás a képzés kezdete előtt 30 napon belül: nincs mód a befizetett összeg visszafizetésének igénylésére, elállási/felmondási jog a fogyasztót nem illeti meg ezen időszakon belül.

A megvásárolt jegy 3 nappal a képzés kezdete előtti időpontig szabadon átruházható (elajándékozható), a vásárlást visszaigazoló emailben található link segítségével, melyről a képzés oktatóját vagy szervezőjét írásban tájékoztatni szükséges.

Elállási jog fizikai termék esetén

A gymnasticsmethod.hu vevői részére különleges elállási jogot is biztosít: a Fogyasztó jogosult a megrendelést követő 8 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail: hello@gymnasticsmethod.com) és megerősítésként élőszóban (telefonon: +1 305 985 8859) egyszerre az gymnasticsmethod.hu vevőszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Fogyasztó a törvények szerint jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogysztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: hello@gymnasticsmethod.hu , melyben a termékre és a megrendelés azonosítójára. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

Minden termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóak vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.

Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.
A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

Árak, termékek, ajándékok

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Termékkörünk: egészséggel, sporttal és szabadidővel kapcsolatos oktatóanyagok, valamint szakmai képzések. A termékeket, illetve a képzések esetén a részvételhez szükséges jegyeket a webáruházunkban lehet megvásárolni.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
• Oktatóvideó anyagok
• Instruktorképzés
• Workshopok, szemináriumok
• Sportszerek
• Sportruházat

A gymnasticsmethod.hu oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza
Az gymnasticsmethod.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a gymnasticsmethod.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosít, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. A jándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.

Pénzvisszafizetési garancia

Az gymnasticsmethod.hu oldalon megvásárolható termékek, online tagságok és videócsomagok megvásárlása végleges! Nincs pénzvisszafizetési garancia!

Harmadik féllel kapcsolatos kérdések

Abban az esetben, ha tartalmunk nem érhető el harmadik fél által nyújtott szolgáltató miatt, nem vállalunk felelősséget és nem áll módunkban visszatérítést nyújtani. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a harmadik féllel kapcsolatos szolgáltatóknak a felhasználási feltételeit a szolgáltatásaikkal és esetleges hibáikkal kapcsolatos releváns információkért.

Gymnastics Method Premium tagság lemondása

A Gymnastics Method Premium tagság bármikor lemondható a felhasználói profilon és/vagy a gymnasticsmethod.ag@gmail.com e-mailen címen keresztül. Ha probléma adódik az előfizetés lemondásával a gymnasticsmethod.ag@gmail.com e-mailen címen lehetséges segítséget kérni.

Szállítási feltételek

A szállítási díj kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkozik, terméktípusonként kerül megállapításra. A feltűntetett árak bruttóban értendők, az áfát tartalmazzák. Az itt megadott szállítási díjak az ország teljes területére vonatkoznak.

Szállítási díjak:
Könyv esetében bruttó 1500 Ft.

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-9 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +3620-248-3567, email: hello@gymnasticsmethod.hu) jelzi.

Fogyasztó kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +1 305 85 8859, email: hello@gymnasticsmethod.com) jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után e-mailben értesíti a Fogyasztót, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíti-e.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.

A termékek kiszállítását szerződött partnerként futárcég, a Trans-O-Flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12 BILK központ L1 épület, telefon: +36 1 8 777 400; e-mail: ugyfelszolgalat@tofhungary.hu ) végzi. A futárcég minden esetben összesen két alkalommal kísérli meg a csomag házhoz szállítását.

Miután a Trans-O-Flex Hungary Kft. felvette a rendelést, a szállítás pontos időpontjáról a Trans-O-Flex Hungary Kft. ügyfélszolgálata tud felvilágosítást adni.

Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (telefon: +1 305 85 8859, email: hello@gymnasticsmethod.com).

Fizetési feltételek

Az Instruktorképzések körébe tartozó termék fizetése kizárólag az alábbi bankszámlaszámra történő előre utalással történhet, a rendelési kódszám és a megrendelő nevének feltűntetése mellett. Minden egyéb esetben kizárólag a rendelés leadásakor, online bankkártyás fizetésre van lehetőség.
Bankszámlaszám: 755108187 Routing number: 267084131

Panaszkezelés

A gymnasticsmethod.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az oldalon található elérhetőségeken közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a helyileg illetékes Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Adatkezelési nyilatkozat

A gymnasticsmethod.hu domain néven üzemelő webáruház adatait VIR FORTIS LLC. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A vásárlás elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok
név
e-mail cím
telefonszám
irányítószám
település

Eltérő számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra vonatkozóan is.

Eltérő számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra vonatkozóan. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:
eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok
név
e-mail cím

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat VIR FORTIS LLC. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. VIR FORTIS LLC. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére VIR FORTIS LLC. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat VIR FORTIS LLC. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére VIR FORTIS LLC.által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Jogi nyilatkozat

A VIR FORTIS LLC. által üzemeltetett honlap használatának és az előfizetett anyag megtekintésének feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban szabályozottakat. A Felhasználó a VIR FORTIS LLC. által üzemeltetett honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, függetlenül a látogatás indokától és annak jellegétől.

A honlap arculatának egésze, és egyes részei, továbbá a honlap tartalmának meghatározása, keretrendszerbe illesztése, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen tartalom) egyéni, eredeti jellege miatt a honlap és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A jog jogosultja a szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. Kizárólag a szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. jogosult minden egyes, azaz bármilyen felhasználás mások számára történő engedélyezésére, az alábbiakat különösen beleértve:

Gödrösi Ádám előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában közölni, illetve újraközölni, terjeszteni, tárolni, feldolgozni, átdolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni vagy továbbítani, sokszorosítani, másolni. Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, gombok, linkek, háttérképek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A videók és leírásaik, bármely formában történő terjesztése feljelentést és büntetőjogi eljárást von maga után! Továbbá a Felhasználó videónként 20.000 Ft és a leírások tartalmának 5 Ft/karakter kártérítést köteles fizetni a szerzőnek!

A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC.. a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A szerző a weboldalon található tartalmak tekintetében hitelességre törekszik, ugyanakkor a tartalmak helytállóságáért, a helytállóság hiányából fakadó károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a weboldal használata során nem helytálló, vagy valótlan információt talál, kérjük, hogy azt a következő címen jelentse azt be: hello@gymnasticsmethod.com

A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. kizárja felelősségét a jelen honlapon elhelyezett harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozás elérése révén bármilyen módon keletkező károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében, hálózatában keletkezett hibáért, vírus által okozott károkért, bármilyen természetű adatvesztésért, illetve a Felhasználó számítógépéhez, illetve kapcsolódó hálózatához történő jogosulatlan hozzáférésért.

FIGYELMEZTETÉS

A Gymnastics Method online videókurzusokban szereplő mozdulatok rendkívüli módon megterhelhetik az emberi testet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy valamennyi gyakorlatot pontosan, az utasításoknak megfelelően, a megadott sorrendben, az erőnléti állapotod függvényében végezz, és csak a saját kockázatodra dolgozz. A testedért te vagy a felelős – figyelj rá! Az új edzésprogram megkezdése előtt feltétlenül konzultálj szakemberrel arról, hogy a gyakorlatok, statikus erőelemek ellenjavallottak-e a számodra! Kérd hivatásos edző vagy Gymnastics Method instuktor segítségét, amennyiben szükséged van az irányításra! Légy nagyon elővigyázatos, mert ha átgondolatlan módon, a szakma szabályait figyelmen kívül hagyva tréningezel, könnyen előfordulhat, hogy súlyosan megsérülsz.

A programok egészséges embereknek lettek összeállítva. Amennyiben panaszaid, ízületi fájdalmaid, korábbi kezeletlen vagy elhanyagolt sérüléseid vannak, mindenképp fordulj orvoshoz, rehabilitációs szakemberhez a mozgásprogram megkezdése előtt!

A fejlődés üteme egyénenként eltérő és nagyban függ az életmódtól, táplálkozási szokásoktól, káros szenvedélyek gyakorlásától és stresszkezeléstől.