Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

Általános Szerződési Feltételek

A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a VIR FORTIS LLC.

Székhely: 412 N. MAIN STREET STE 100 BUFFALO, WY 82834, UNITED STATES
Bankszámlaszám: 755108187 Routing number: 267084131
Telefon: +1 305 985 8859
Email: hello@gymnasticsmethod.com
Honlap: www.gymnasticsmethod.hu

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gymnasticsmethod.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) és az üzemeltető VIR FORTIS LLC. között a megrendeléssel létrejön.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

A VIR FORTIS LLC., fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.

A rendelés elküldésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között, távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Fogyasztó azon adatai szükségesek, amelyeket a www.gymnasticsmethod.hu regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

Szavatosság

Az alábbi szavatosságot érintő rendelkezések kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkoznak. A gymnasticsmethod.hu oldalon elérhető tanfolyamok, illetve online videókurzusok esetében nem érvényesek.

A gymnasticsmethod.hu webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre, kivételt képezhetnek ez alól egyes akciós termékek, amelyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

Elállási jog instruktorképzés, workshop és szeminárium esetén

A Gymnastics Method képzésekre (instruktorképzésekre, szemináriumokra és workshopokra) vásárolt jegyek esetében a fentiek kiegészülnek a következőkkel a képzések jellegére, összeállításának és az arra való felkészülésnek a költségeire tekintettel.

Gymnastics Method képzéseken való részvétel lemondási feltételei
• lemondás a képzés kezdete előtt legalább 60 nappal: a befizetett összeget 5.000.- Ft kezelési költség levonásával visszatérítjük
• lemondás a képzés kezdete előtt 30-59 nappal: a befizetett összeg 50%-át visszatérítjük
• lemondás a képzés kezdete előtt 30 napon belül: nincs mód a befizetett összeg visszafizetésének igénylésére, elállási/felmondási jog a fogyasztót nem illeti meg ezen időszakon belül.

A megvásárolt jegy 3 nappal a képzés kezdete előtti időpontig szabadon átruházható (elajándékozható), a vásárlást visszaigazoló emailben található link segítségével, melyről a képzés oktatóját vagy szervezőjét írásban tájékoztatni szükséges.

Elállási jog fizikai termék esetén

A gymnasticsmethod.hu vevői részére különleges elállási jogot is biztosít: a Fogyasztó jogosult a megrendelést követő 8 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail: hello@gymnasticsmethod.com) és megerősítésként élőszóban (telefonon: +1 305 985 8859) egyszerre az gymnasticsmethod.hu vevőszolgálatán. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Fogyasztó a törvények szerint jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogysztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: hello@gymnasticsmethod.hu , melyben a termékre és a megrendelés azonosítójára. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

Minden termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóak vissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.

Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog tehát nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.
A vásárlástól való elállás előtt érdeklődjön munkatársainknál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan milyen módon jogosult az elállási jog gyakorlására.

Árak, termékek, ajándékok

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
Termékkörünk: egészséggel, sporttal és szabadidővel kapcsolatos oktatóanyagok, valamint szakmai képzések. A termékeket, illetve a képzések esetén a részvételhez szükséges jegyeket a webáruházunkban lehet megvásárolni.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
• Oktatóvideó anyagok
• Instruktorképzés
• Workshopok, szemináriumok
• Sportszerek
• Sportruházat

A gymnasticsmethod.hu oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Amennyiben Fogyasztó megrendelést ad le egy termékre, úgy Szolgáltató kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza
Az gymnasticsmethod.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a gymnasticsmethod.hu weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosít, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. A jándék rendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni; a már kifizetett ellenértéket ez esetben visszautalja a Fogyasztó részére.

Szállítási feltételek

A szállítási díj kizárólag a fizikai kiszállítást igénylő termékekre vonatkozik, terméktípusonként kerül megállapításra. A feltűntetett árak bruttóban értendők, az áfát tartalmazzák. Az itt megadott szállítási díjak az ország teljes területére vonatkoznak.

Szállítási díjak:
Könyv esetében bruttó 900 Ft.

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-9 munkanapon belül történik. Ettől eltérő szállítás is lehet, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +3620-248-3567, email: hello@gymnasticsmethod.hu) jelzi.

Fogyasztó kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon: +1 305 85 8859, email: hello@gymnasticsmethod.com) jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után e-mailben értesíti a Fogyasztót, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíti-e.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.

A termékek kiszállítását szerződött partnerként futárcég, a Trans-O-Flex Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa út 12 BILK központ L1 épület, telefon: +36 1 8 777 400; e-mail: ugyfelszolgalat@tofhungary.hu ) végzi. A futárcég minden esetben összesen két alkalommal kísérli meg a csomag házhoz szállítását.

Miután a Trans-O-Flex Hungary Kft. felvette a rendelést, a szállítás pontos időpontjáról a Trans-O-Flex Hungary Kft. ügyfélszolgálata tud felvilágosítást adni.

Amennyiben a kiszállított termék hibás, sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (telefon: +1 305 85 8859, email: hello@gymnasticsmethod.com).

Fizetési feltételek

Az Instruktorképzések körébe tartozó termék fizetése kizárólag az alábbi bankszámlaszámra történő előre utalással történhet, a rendelési kódszám és a megrendelő nevének feltűntetése mellett. Minden egyéb esetben kizárólag a rendelés leadásakor, online bankkártyás fizetésre van lehetőség.
Bankszámlaszám: 755108187 Routing number: 267084131

Panaszkezelés

A gymnasticsmethod.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az elemorzsi.hu oldalon található elérhetőségeken közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a helyileg illetékes Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Adatkezelési nyilatkozat

A gymnasticsmethod.hu domain néven üzemelő webáruház adatait VIR FORTIS LLC. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A vásárlás elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok
név
e-mail cím
telefonszám
irányítószám
település

Eltérő számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra vonatkozóan is.

Eltérő számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra vonatkozóan. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:
eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok
név
e-mail cím

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat VIR FORTIS LLC. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. VIR FORTIS LLC. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére VIR FORTIS LLC. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat VIR FORTIS LLC. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére VIR FORTIS LLC.által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Jogi nyilatkozat

A VIR FORTIS LLC. által üzemeltetett honlap használatának és az előfizetett anyag megtekintésének feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban szabályozottakat. A Felhasználó a VIR FORTIS LLC. által üzemeltetett honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, függetlenül a látogatás indokától és annak jellegétől.

A honlap arculatának egésze, és egyes részei, továbbá a honlap tartalmának meghatározása, keretrendszerbe illesztése, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen tartalom) egyéni, eredeti jellege miatt a honlap és tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A jog jogosultja a szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. Kizárólag a szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. jogosult minden egyes, azaz bármilyen felhasználás mások számára történő engedélyezésére, az alábbiakat különösen beleértve:

Gödrösi Ádám előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában közölni, illetve újraközölni, terjeszteni, tárolni, feldolgozni, átdolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni vagy továbbítani, sokszorosítani, másolni. Tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, gombok, linkek, háttérképek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A videók és leírásaik, bármely formában történő terjesztése feljelentést és büntetőjogi eljárást von maga után! Továbbá a Felhasználó videónként 20.000 Ft és a leírások tartalmának 5 Ft/karakter kártérítést köteles fizetni a szerzőnek!

A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A szerző, Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC.. a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. A szerző a weboldalon található tartalmak tekintetében hitelességre törekszik, ugyanakkor a tartalmak helytállóságáért, a helytállóság hiányából fakadó károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a weboldal használata során nem helytálló, vagy valótlan információt talál, kérjük, hogy azt a következő címen jelentse azt be: hello@gymnasticsmethod.com

A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Gödrösi Ádám és a VIR FORTIS LLC. kizárja felelősségét a jelen honlapon elhelyezett harmadik személyek honlapjára mutató hivatkozás elérése révén bármilyen módon keletkező károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében, hálózatában keletkezett hibáért, vírus által okozott károkért, bármilyen természetű adatvesztésért, illetve a Felhasználó számítógépéhez, illetve kapcsolódó hálózatához történő jogosulatlan hozzáférésért.

FIGYELMEZTETÉS

A Gymnastics Method online videókurzusokban szereplő mozdulatok rendkívüli módon megterhelhetik az emberi testet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy valamennyi gyakorlatot pontosan, az utasításoknak megfelelően, a megadott sorrendben, az erőnléti állapotod függvényében végezz, és csak a saját kockázatodra dolgozz. A testedért te vagy a felelős – figyelj rá! Az új edzésprogram megkezdése előtt feltétlenül konzultálj szakemberrel arról, hogy a gyakorlatok, statikus erőelemek ellenjavallottak-e a számodra! Kérd hivatásos edző vagy Gymnastics Method instuktor segítségét, amennyiben szükséged van az irányításra! Légy nagyon elővigyázatos, mert ha átgondolatlan módon, a szakma szabályait figyelmen kívül hagyva tréningezel, könnyen előfordulhat, hogy súlyosan megsérülsz.

A programok egészséges embereknek lettek összeállítva. Amennyiben panaszaid, ízületi fájdalmaid, korábbi kezeletlen vagy elhanyagolt sérüléseid vannak, mindenképp fordulj orvoshoz, rehabilitációs szakemberhez a mozgásprogram megkezdése előtt!

A fejlődés üteme egyénenként eltérő és nagyban függ az életmódtól, táplálkozási szokásoktól, káros szenvedélyek gyakorlásától és stresszkezeléstől.